Telegestió i control de consums

21/01/2019

DITECSA, a partir de l’empresa afiliada AUDIT ENERGIA i l’empresa partner ANTYLOP, ha realitzat un pas més en el control dels consums d’una de les dependències de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Telegestió

DITECSA, a partir de l’empresa afiliada AUDIT ENERGIA i l’empresa partner ANTYLOP, ha realitzat un pas més en el control dels consums d’una de les dependències de l’Ajuntament de Lloret de Mar. Després d’assolir una optimització d’aquests, a partir de la telemesura, implantem telegestió WIT en un dels punts protagonistes de les instal·lacions de l’escola bressol Lola Anglada. Aquesta telegestió ens permetrà accedir al control automatitzat del clima i la caldera de Biomassa per poder-ne programar les enceses i apagades, tenir l’anàlisi de l’estat i el consum a temps real i fixar alarmes, per tal  d’aconseguir tenir el control dels punts i arribar al funcionament més òptim i un millor confort.

Control dels consums
Gestió de consums