Substitució del ventilador centrífug de la zona de cuina en el sector sanitari

02/05/2019

L’objecte de millora és la substitució d’una caixa de ventilació i extracció
per a eliminació dels vapors en la zona d’una cuina industrial en el sector sanitari.

Cuina industrial amb ventilador centrífug

L’objecte de millora és la substitució d’una caixa de ventilació i extracció
per a eliminació dels vapors en la zona d’una cuina industrial en el sector sanitari.

Sha previst un ventilador centrífug en línia model TMT 12/12 3CV, de 5000 m3/h de cabal màxim d´aire, motor per a alimentació trifàsica i carcassa exterior d´acer galvanitzat.

Aquest extractor esta dissenyat especialment per la extracció de vapors de cuines industrials, compleix amb la Normativa Europea EN121010-3 que exigeix que els motor tinguin una resistència de 400ºC durant 2 hores.

Inclou neteja dels conductes desmuntables i accessibles en el moment del desmuntatge i muntatge del nou extractor. S’ha previst realitzar la neteja dels trams accessibles des de la part de coberta.

Un treball conjunt entre l’equip d’enginyers i l’equip d’operaris del grup per oferir la millor solució.