Projecte fotovoltaic claus en mà per una instal·lació 100% energèticament sostenible

24/07/2019

A Ditecsa executem el projecte claus en mà amb un resultat final amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta del centre, que permetrà que EUSES es produeixi i consumeixi l’energia elèctrica produïda a través del sol...

Plaques fotovoltaiques

Disseny Tècnic Ditecsa executem el projecte claus en mà amb un resultat final amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta del centre, que permetrà que EUSES es produeixi i consumeixi l’energia elèctrica produïda a través del sol, significant això, la disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera que produeix l’edifici, així com un estalvi molt considerable de l’energia elèctrica que es consumeix actualment de la xarxa i que es fa servir per abastir, bàsicament, la il·luminació i la climatització del centre.

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport ha fet un nou pas per convertir el seu edifici del Campus de Salt en una instal·lació 100% energèticament sostenible.

Els estudis realitzats per part de departament especialitzat de Ditecsa afirmen que el retorn de la inversió econòmica que realitzarà EUSES estarà amortitzat en quatre anys i mig. L’excedent d’energia elèctrica que no s’autoconsumeixi en la instal.lació, serà abocat a la xarxa elèctrica general i recomprat per la companyia comercialitzadora elèctrica. Amb aquest tipus d’actuació, EUSES aposta pel compromís ambiental de reduir la seva dependència de fonts energètiques contaminants així com reduir la seva petjada ecològica.

Més informació a la WEB d’EUSES: https://bit.ly/32Nkvp7