Manteniment RITE i correccions de la instal·lació de clima

08/04/2019

DITECSA, responsable de vetllar per el manteniment de les instal·lacions de clima segons RITE, arran de la revisió de manteniment preventiu...

Manteniment RITE

DITECSA, responsable de vetllar per el manteniment de les instal·lacions de clima segons RITE, Arran de la revisió de manteniment preventiu de les instal·lacions de climatització es detecten una sèrie de defectes que s’aconsella la seva reparació. Les deficiències son les següents:

  • Necessitat de reparació dels aïllaments en les connexions frigorífiques entre les màquines interiors i exteriors.
  • Defecte de subjecció en màquines exteriors.
  • Necessitat de desplaçar màquina exterior de l’edifici principal per tal d’accedir a la bateria i realitzar la neteja de forma correcta.
  • Finalització de la instal·lació de conductes dels recuperadors PB i P1 de l’edifici principal d’oficines.
  • Finalització de la instal·lació de conductes del recuperador de l’edifici producció.
  • Neteja i regulació adequada de les reixes de la màquina de conductes de les oficines edifici producció.
  • Desplaçament del termòstat de la màquina de conductes de l’edifici de producció ja que la referència de temperatura que agafa actualment no es correspon amb la necessitat real.