Ampliació de la instal·lació de clima

08/04/2019
Ampliació instal·lació

Ditecsa han treballat per  aconseguir una millora en el confort de diferents zones de les instal·lacions comercials observant que l’estratificació de la calor és important en la part superior, fent que la sensació en les zones baixes sigui fred.

Es decideix ampliar la zona de comercials i recepció amb 2 fancoils de 18kW cadascun amb el seu control individual per tal de gestionar el reforç de forma selectiva en la mesura de la possible demanda tèrmica.

Seguit es realitza la instal·lació d’un ventilador de sostre per tal de reduir l’estratificació en la part superior de la zona de coberta.