Ampliació d'una instal·lació receptora de gas natural

30/04/2019

Actualment la indústria disposa de dos punts de subministrament de gas natural, mitjançant dos armaris de regulació...

Receptora de gas

Actualment la indústria disposa de dos punts de subministrament de gas natural, mitjançant dos armaris de regulació dissenyats per 250 Nm3/h, alimentats en MPA (≤100 mbar). S’ha sol·licitat a la distribuïdora un Qh de 3.850 kW, corresponent aproximadament a 350 Nm3/h, que com a màxim dona l’escomesa de PE 90 existent.
Amb aquesta ampliació es preveu reestructurar els aparells de consum alimentats per cadascuna de les estacions de regulació indicades, amb la finalitat de garantir una major seguretat a la instal·lació i que no coexisteixin instal·lacions de gas, en un mateix recinte, provinents de dos punts de subministrament diferents.