Manteniment

Manteniment integral d'instal·lacions

Manteniment integral d'instal·lacions (Normatiu, preventiu, correctiu, revisions periòdiques)

  • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Equips a Pressió.
  • Centres d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixes o envasos.
  • Instal·lacions receptores de combustibles gasosos.
  • Emmagatzematge de productes petrolífers.
  • Emmagatzematge de productes químics.
  • Instal·lacions de climatització i producció d'aigua calenta sanitària (RITE).
  • Control de legionel·losi en instal·lacions de baix risc.
Manteniment integral d'instal·lacions