Enginyeria

Enginyeria industrial. Disseny, projecte i execució

Project Management i claus en mà (Edificació i instal·lacions)

 • Avantprojecte.
 • Ple de condicions.
 • Amidaments.
 • Projecte bàsic.
 • Projecte executiu.
 • Direcció d'Obra.
 • Coordinació de Seguretat i Salut.

 

Enginyeria constructiva amb software de suport

 • CAD
 • BIM
 • CYPE
 • 3D-Plant

Enginyeria per a compliment legal - normatiu

 • Baixa i Alta tensió.
 • Instal·lacions tèrmiques.
 • Fred industrial.
 • Gasos combustibles.
 • Productes químics i petrolífers.
 • Aparells a pressió.
 • Accidents greus.
 • PAU.
 • Mediambiental.
 • Contra incendis.
 • Activitats.
Enginyeria industrial. Disseny, projecte i execució