Consultoria

Consultoria de negoci per a grans empreses

Projectes d'infraestructures de serveis

 • Xarxes de distribució i transport.
 • Plantes de GNL.
 • Plantes de GLP.
 • Estacions de transformació.
 • Expropiacions / Mutus acords.
 • Estudis topogràfics i geotècnics.

Consultoria i estudis de viabilitat per a noves infraestructures

 • Estudis de mercat potencial.
 • Assistència Tècnica en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).
 • Manteniment i actualització de dades en sistemes geogràfics corporatius.

Projectes d'infraestructures de serveis

 • Auditories tècniques de compliment normatiu.
 • Càrrega i control de base de dades (egestió documental).
Consultoria de negoci per a grans empreses