Vector Ambiental

Vector ambiental

Consum d’energia

El principal consum d’energia que DITECSA té és l’elèctric provinent de les activitats que es realitzen en les instal·lacions principals, a on es desenvolupen les activitats d’oficina i magatzem.

DITECSA va decidir fa uns anys la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, les quals estan situades a la coberta de l’edifici seu de l’empresa, amb una potència instal·lada de 20KW. La producció d’energia elèctrica es adquirida en la seva totalitat per una companyia comercialitzadora d’electricitat.  Amb aquesta instal·lació aconseguim reduir la quantitat de CO2 que s’envia a l’atmosfera.

Els consums d’energia elèctrica i la producció generada per la instal·lació fotovoltaica són els següents:

Unitat Any 2009   Any 2010  Any 2011
Energia elèctrica consumida kW/any 24.510 25.704 30.936
Energia elèctrica produïda KW/any 27.831 26.178 26.053

Any 2011


grafica1clip_image005

Emissions de gasos

Degut al consum d’energia elèctrica a les nostres instal·lacions, enviem certa quantitat de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera (CO2). Per conèixer la quantitat (Tn) d’aquestes emissions hem utilitzat el consum d’electricitat.
Unitat Any 2009 Any 2010 Any 2011
Quantitat de CO2 enviat Tm/any 11,03 11,57 13,92
Quantitat de CO2 estalviat Tm/any 19,35 18,23 11,72

grafica2