Política RSC

DITECSA, empresa d’enginyeria creada l’any 1977 per un grup de professionals dedicats al desenvolupament de projectes d’enginyeria a les comarques de Girona, ha esdevingut amb els anys una de les empreses del seu sector amb més projecció a Catalunya.

El nostre compromís és millorar diàriament la gestió de la nostra empresa per fer-la cada vegada més sostenible i competitiva. Per aquest motiu, tenim la voluntat d’integrar en l’estratègia empresarial aquells aspectes econòmics, socials i ambientals que ens permetin aconseguir-ho amb els següents compromisos:

Establir els canals de comunicació que més s’adaptin per tal d’interaccionar amb els grups d’interès

Treballar per comprendre i satisfer les necessitats dels nostres clients

Treballar per millor el clima laboral, la comunicació, les condicions de treball, la formació, la informació, de tot el personal

Treballar per difondre la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per cap tipus de raó, garantint la seguretat i la salut en els llocs de treball

Minimitzar l’impacte ambiental, aplicant mesures d’estalvi i gestionant millor els residus

Assegurar el compliment de les condicions pactades amb el client, així com la confidencialitat i protecció de les seves dades

Treballar per garantir la disponibilitat, confidencialitat i seguretat del sistema informàtic