NESTLE – LOCAL ELÈCTRIC ZONA CAFE VERD

ENGINYERIA CONSTRUCCIÓ
Antecedents i abast

L’empresa NESTLE, per tal de disposar d’un nou espai protegit per la col·locació d’armaris elèctrics, ha procedit a la construcció d’un local a la zona del Cafè verd.Treballs executats

DITECSA ha procedit a la realització d’un projecte bàsic per la sol·licitud de llicència d’obres, i d’un projecte executiu, per a la de

scripció i justificació de les actuacions. El projecte ha servit de base per la disposició de pressupostos d’execució i per la seva realització efectiva.

També s’ha efectuat la direcció tècnica facultativa.

Característiques particulars

  • Local amb tancament estructural de parets de bloc de formigó sobre local existent.
  • Forjats de tipus col·laborant, amb nivell de planta 1, accessible amb escala d’un sol tram
ENGINYERIA CONSTRUCCIÓ
ENGINYERIA CONSTRUCCIÓ2
nestle1
Client

NESTE

Any d´execució
2015-16
Població
Girona
 nestle-invertira-ampliar-planta-girona-creara-150-empleos_1_637925