MANTENIMENT INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS
(NORMATIU, PREVENTIU, CORRECTIU, REVISIONS PERIÒDIQUES)

 

  • Instal.lacions elèctriques de baixa tensió
  • Equips a Pressió
  • Centres d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixes o envasos
  • Instal.lacions receptores de combustibles gasosos
  • Emmagatzematge de productes petrolífers
  • Emmagatzematge de productes químics
  • Instal·lacions de climatització i producció d’aigua calenta sanitària (RITE)
  • Control de legionel.losi en instal.lacions de baix risc