INTRODUCCIÓ

Des de 1977

El compromís de Ditecsa en el sector serveis d’instal·lacions i enginyeria industrial ha estat present en tots i cadascun dels projectes que s’han executat des dels seus inicis el 1977.

Un equip tècnic amb llarga trajectòria en el sector de l’enginyeria, compromès i amb una clara orientació als bons resultats, ens permet distingir-nos com una organització capaç de desenvolupar les nostres activitats per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients.

Àmbits d’actuació

Els àmbits d’actuació del nostre grup es poden definir en les següents activitats:

  • Serveis d’enginyeria industrial
  • Serveis d’instal·lacions i gestió de projectes integrals (Project management)
  • Manteniment de gasos combustibles i d’instal·lacions energètiques en general
  • Construcció industrial en totes les seves modalitats
  • Gestions sistemàtiques de llicencies en organismes oficials
  • Eficiència energètica i sostenibilitat

Principals sectors de referència 

Ditecsa ha realitzat una gran varietat de projectes dins els àmbits de l’enginyeria industrial. Les principals àrees d’especialització han estat: el sector químic, agroalimentari, terciari, realització de projectes en el camp del gas propà, gas natural, estudis de mercat del sector energètic així com també plans d’autoprotecció i gestió, seguiment i tramitació de llicències.

A partir de polítiques de millora continua hem generat valor que ens ha permès complir amb els compromisos adquirits per demostrar la nostra responsabilitat social amb la màxima transparència empresarial.

La conjuntura econòmica actual, a nivell empresarial, suposa una gran dificultat en el present període. Malgrat això, hem aconseguit mantenir la nostra activitat en tots els àmbits d’actuació i fins hi tot encetar amb noves activitats.

Aquestes noves activitats i els projectes d’expansió territorial previstos ens permeten afrontar amb nous reptes els propers anys.

Direcció