PROJECTMANAGEMENT & CLAUS EN MÀ (EDIFICACIÓ&INSTAL·LACIONS) 

 

 • Avantprojecte
 • Ple de condicions
 • Amidaments
 • Projecte bàsic
 • Projecte executiu
 • Direcció d’Obra
 • Coordinació de Seguretat i Salut

ENGINYERIA PER A COMPLIMENT LEGAL – NORMATIU

 

 • Baixa i Alta tensió
 • Instal·lacions tèrmiques
 • Fred Industrial
 • Gasos Combustibles
 • Productes químics i petrolífers
 • Aparells a pressió
 • Accidents greus
 • PAU
 • Mediambiental
 • Contra incendis
 • Activitats

ENGINYERIA CONSTRUCTIVA AMB SOFTWARE DE SUPORT

 

 • CAD
 • BIM
 • CYPE
 • 3D-Plant