ENGINYERIA

Enginyeria a la construcció

Amb un procés d’enginyeria que parteix del coneixement de les seves necessitats, que permet configurar un projecte adequat i proporcional al seu interès.

Obra nova i reformes

L’abast dels treballs dependrà del grau d’implicació requerit. A l’àmbit de la construcció i l’edificació, pot abastar:

 • Avantprojecte
 • Projecte bàsic
 • Projecte executiu
 • Direcció d’obres
 • Coordinació de seguretat laboral
 • Legalitzacions

 

 

Amb les eines de software de CYPE Ingenieros, realitzem modelització d’estructures i edificis, i les seves instal·lacions, d’acord amb les disposicions reglamentaries. Els models ens permeten descriure i justificar el seu dimensionat, i a més a més, exportar directament els seus amidaments, sense transcripcions manuals. Aquest sistema permet minimitzar els errors d’aquests processos.

 

 

Aquest sistema permet generar documentació justificativa del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus Documents bàsics. A l’àmbit de l’estalvi d’energia:

 • HE 0. Limitació del consum energètic
 • HE 1. Limitació de la demanda energètica
 • HE 3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació
 • HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Tanmateix es poden fer:

 • Certificats d’eficiència energètica
 • Estudis de rehabilitació energètica
 • Estudis de rehabilitació de façanes

La incorporació d’eines de software BIM, permetrà una interrelació molt més directa i fàcil entre les modificacions del model geomètric i la documentació associada.

 

Enginyeria de sistemes energètics

La realització de diferents projectes durant la nostre trajectòria ens ha permès desenvolupar treballs executius sobre diferents sistemes energètics com:

 • Plantes d’emmagatzematge de GLP
 • Xarxes de distribució de gas
 • Plantes d’emmagatzematge de GNL
 • Centrals de Cogeneració
 • Tri generació
 • Plantes de generació tèrmica Biomassa
 • Plantes fotovoltaiques i d’energia solar
 • Plantes de cicle combinat
 • Projectes de finançament basats en la millora de l’eficiència energètica

 

 

 

Suport a enginyeria de procés i de serveis

La realització de diferents projectes durant la nostre trajectòria ens ha permès desenvolupar treballs executius sobre diferents processos i serveis com:

 • Implantació d’equips de procés
 • Plantes d’emmagatzematge de productes químics
 • Plantes de tractament d’aigua
 • Centrals de producció de vapor

En l’àmbit dels processos, es realitzen treballs P&ID i en 3D.

 

 

Seguretat i Medi ambient

Reglamentació seguretat

En l’àmbit de les instal·lacions amb reglamentació de seguretat, podem oferir serveis d’assessorament i de legalització o registre.

 • Instal·lacions elèctriques d’alta i de baixa tensió
 • Instal·lacions de gasos combustibles
 • Emmagatzematge de productes químics i petrolífers
 • Instal·lacions de fred industrial
 • Instal·lacions tèrmiques a l’edificació
 • Instal·lacions d’equips a pressió

Llicència activitats. Protecció contra incendis i incidència medi ambiental

En l’àmbit de les llicències d’activitats i treballs afins, realitzem:

 • Projectes per a llicència o autorització ambiental
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Projectes i estudis de mesures contra incendis
 • Descripció de focus de contaminació atmosfèrica
 • Descripció de punts d’abocament d’aigües residuals
 • Confecció de Plans d’Autoprotecció (PAU)
 • Documents de protecció contra explosions. Anàlisi i descripció de l’abast de volums de perill (Zones AtEx).

Documentació sobre equips

En el àmbit dels equips, es poden oferir serveis de: Confecció de documentació descriptiva, justificació de dimensionat de components i de Disseny d’acord amb codis reconeguts (equips a pressió,..). Podem realizar:

 • Estudis sobre seguretat en les màquines
 • Documentació descriptiva d’equips pel marcatge CE
 • Càlculs de components mecànics