PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS

 

 • Xarxes de distribució i transport
 • Plantes de GNL
 • Plantes de GLP
 • Estacions de transformació
 • Expropiacions / Mutus acords
 • Estudis topogràfics i geotècnics

CONSULTORIA I ESTUDIS DE VIABILITAT PER A NOVES INFRAESTRUCTURES

 

 • Estudis de mercat potencial
 • Assistència Tècnica en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG)
 • Manteniment i actualització de dades en sistemes geogràfics corporatius

PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS

 

 • Auditories tècniques compliment normatiu
 • Càrrega i control de base de dades (egestió documental)