IMPLEMENTACIÓ DE MODELAT BIM. LÍNIES DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT QUE APORTEN ALS PROJECTES, VALOR AFEGIT

Des de les col·laboracions que realitzem entre Disseny Tècnic Ditecsa S.A. i Audit Energia, estem en ple desenvolupament de projectes amb modelat BIM, vinculat amb software de càlcul que permet la plataforma BIM, com és el programari CYPE Ingenieros. En aquesta línea, des del departament tècnic podem aportar valor afegit als nostres clients, permet la perfecta implementació de les futures actuacions de manera virtual i detectem interferències per resoldre possibles conflictes abans de fer les actuacions. Des de Disseny Tècnic Ditecsa S.A., creiem que utilitzar la plataforma de disseny i…