AVÍS LEGAL

  • Informació general.

DISSENY TÈCNIC DITECSA, S.A. és una societat registrada al Registre Mercantil de Girona Full 85, Volum 99, Llibre 0, Secció 8a, Full Gi-1759, Insc. 6a, amb domicili al C/ Can Pau Birol, número 5, 17005 Girona, amb telèfon 972215550 i fax 972215915, i amb número de C.I.F. A-17290834.

A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a l’empresa DISSENY TÉCNIC DITECSA, S.A., la direcció de correu electrònic és la següent: ditecsa@ditecsa.com

  • Prestació de serveis.

A través de la seva pàgina web, DISSENY TÈCNIC DITECSA, S.A. ofereix a l’usuari tant informació relativa a l’activitat que desenvolupa com informació relativa a l’estat de traballs encarregats pels seus clients. Per a la contractació de
qualsevol servei que consti al seu “web site”, l’usuari s’haurà de posar en contacte amb DISSENY TÉCNIC DITECSA, S.A. amb la finalitat de rebre la informació detallada del servei concret que li interessi.

  • Propietat Intel·lectual i Industrial.

DISSENY TÈCNIC DITECSA, S.A. és propietaria de la pàgina web

www.ditecsa.com
 i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina citada així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini

www.ditecsa.com
. La totalitat d’aquest “web site”: text, imatges, marques comercials, logotips, botons, fitxers de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per las lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàginas web on el “web site” de DISSENY TÉCNIC DITECSA, S.A. redirigeix, així com la titularitat dels seus conteninguts i dels noms de domini dels mateixos, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest “web site” i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de DISSENY TÈCNIC DITECSA, S.A.

  • Limitació de responsabilitat.

DISSENY TÉCNIC DITECSA, S.A. no es fa responsable dels continguts de les pàginas web a les que redirigeix el “web site”

www.ditecsa.com
  així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en què aquestes pàginas puguin incórrer.

DISSENY TÈCNIC DITECSA, S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest “web site” o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.

Girona, 31 de maig del 2011