ENGINYERIA CONSTRUCCIÓ AMPLIACIO LOCAL ELÈCTRIC ECONOMAT

Antecedents i abast

L’empresa NESTLE, per tal de disposar d’un nou espai protegit per la col·locació d’armaris elèctrics, ha procedit a la construcció d’un local adjacent a l’Economat.

Treballs executats

DITECSA ha procedit a la realització d’un projecte bàsic per la sol·licitud de llicència d’obres, i d’un projecte executiu, per a la descripció i justificació de les actuacions. El projecte ha servit de base per la disposició de pressupostos d’execució i per la seva realització efectiva. També s’ha efectuat direcció tècnica facultativa i la coordinació de seguretat i salut en l’execució.

Característiques particulars

  • Cobert d’estructura metàl·lica sobre paviment existent i tancaments amb façana ventilada ALUCOBOND sobre panells metàl·lics.
  • Plataforma superior accessible amb escala de gat, per a situar equips exteriors d’aire condicionat
nestle1
Client

NESTE

Any d´execució
2015
Població
Girona
 Fabrica-Nestle-Girona-NESTLE_ARAIMA20130523_0234_1