COMUNICAT OFICIAL DISSENY TÈCNIC DITECSA, S.A.

INCENDI A LA PLANTA DE DERPIN A MONTORNÈS DEL VALLÈS


Recentment, a través de les xarxes socials i altres mitjans de comunicació, s’ha vinculat el nom de Disseny Tècnic Ditecsa, SA amb el catastròfic incendi succeït fa escasses hores a l’empresa Derpin de Montornès de Vallès, pertanyent a el grup empresarial sevillà, Diseños y Proyectos Técnicos, S.A. (també anomenada, moltes vegades, Ditecsa).

Des de Disseny Tècnic Ditecsa, SA, grup empresarial Gironí, ens agradaria aclarir que no tenim cap vinculació empresarial amb l’empresa afectada per l’incendi ni amb el grup empresarial sevillà, i que, per tant, qualsevol menció a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació o altres canals, que impliqui Disseny Tècnic Ditecsa, SA, no es correspon amb la realitat. Així doncs, demanem a qualsevol persona, entitat o organització, que vinculi la nostra empresa amb les activitats d’aquest altre grup empresarial afectat, esmeni l’esmentat error i procedeixi a la seva rectificació. En qualsevol altre cas, està infonent notícies i informació falsa que implica falta a la veritat, provocant un dany a l’honorabilitat i imatge de la nostra empresa. podent incórrer en possibles delictes de difamació.

Arrel d’aquest succés i d’aquest aclariment, aprofitem  per informar que, Disseny Tècnic Ditecsa, SA ofereix, treballa i assessora als seus clients, perquè, per la seva tranquil·litat, donin compliment a totes les normatives i requeriments legals relacionats amb la seguretat i el medi ambient de la seva activitat. Els nostres clients i la nostra trajectòria professional de més de 40 anys, ens avala.

Ens posem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o consulta sobre el fet aquí relacionat, així com, si és del seu interès, oferir-los més informació sobre la prestació dels nostres serveis.

COMUNICADO OFICIAL DISSENY TÈCNIC DITECSA, S.A.


Recientemente, a través de las redes sociales u otros medios de comunicación, se ha vinculado el nombre de Disseny Tècnic Ditecsa, S.A. con el catastrófico incendio sucedido hace escasas horas en la empresa Derpin en Montornès del Vallès, perteneciente al grupo empresarial sevillano, Diseños y Proyectos Técnicos, S.A. y empresas asociadas (también nombrada, muchas veces, Ditecsa).

Desde Disseny Tècnic Ditecsa, S.A., grupo empresarial Gerundense, nos gustaría aclarar que no tenemos ninguna vinculación empresarial con la empresa afectada por el incendio ni con el grupo empresarial sevillano, y que, por lo tanto, cualquier mención a través de las redes sociales, medios de comunicación u otros canales implicando a Disseny Tècnic Ditecsa, S.A., no se corresponde con la realidad. Así pues, solicitamos a cualquier persona, entidad u organización, que vincule nuestra empresa con las actividades de este otro grupo empresarial afectado, corrija el susodicho error y proceda a su subsanación. En cualquier otro caso, está infundiendo noticias e información falsa que implica falta a la verdad, provocando un daño a la honorabilidad e imagen de nuestra empresa, pudiendo incurrir en posibles delitos de difamación.

A raíz de este suceso y de esta aclaración, aprovechamos para informar que, Disseny Tècnic Ditecsa, S.A. ofrece, trabaja y asesora a sus clientes, para que, para su tranquilidad, den cumplimiento a todas las normativas y requerimientos legales relacionados con la seguridad y el medio ambiente de su actividad. Nuestros clientes y nuestra trayectoria profesional de más de 40 años, nos avala.

Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaramiento o consulta sobre el hecho aquí relacionado, así como, si es de su interés, ofrecerles más información sobre la prestación de nuestros servicios.