ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN TRACTAMENT DE BIOGÀS.

S’ha finalitzat el projecte claus en mà per la implantació d’un tractament de biogàs a una EDAR de la zona del Vallès. DITECSA ha aportat el proveïment i treballs necessaris per la implantació d’un tractament de biogàs. . Equips de tractament i compressió de biogàs. . Contenidor de membranes per la separació de metà (CH4) i de diòxid de carboni (CO2) del biogàs. . Contenidor filtre “Pilot Polishing”. . Contenidor metanador per generar metà (CH4) a través del romanent de CO2. S’aporta l’anàlisi de les característiques de disseny del sistema i les canalitzacions pel seu correcte funcionament d’acord amb els requeriment reglamentaris, i la valoració de la seva implantació i legalització.