ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN TRACTAMENT DE BIOGÀS.

S’ha finalitzat el projecte claus en mà per la implantació d’un tractament de biogàs a una EDAR de la zona del Vallès.

DITECSA ha aportat el proveïment i treballs necessaris per la implantació d’un tractament de biogàs.
. Equips de tractament i compressió de biogàs.
. Contenidor de membranes per la separació de metà (CH4) i de diòxid de carboni (CO2) del biogàs.
. Contenidor filtre “Pilot Polishing”.
. Contenidor metanador per generar metà (CH4) a través del romanent de CO2.

S’aporta l’anàlisi de les característiques de disseny del sistema i les canalitzacions pel seu correcte funcionament d’acord amb els requeriment reglamentaris, i la valoració de la seva implantació i legalització.