S’ha confiat a DITECSA la realització i gestió del Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona

S’ha confiat a DITECSA la realització i gestió del Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. Aquesta adjudicació confirma la trajectòria seguida per DITECSA en l’àmbit de seguretat i avaluació de riscos tan en el camp industrial com el de pública concurrència i sector terciari.