Nova campanya per la captació de nous punts de subministra

GAS NATURAL DISTRIBUCION adjudica a DITECSA el desenvolupament d’una nova campanya per la captació de nous punts de subministra de gas natural a Catalunya i a la Comunitat Valenciana. Aquesta campanya té com objectiu aconseguir noves connexions a la xarxa de clients del sector terciari, comercial i industrial mitjançà la realització d’estudis de viabilitat del canvi energètic.